Lưới địa kỹ thuật

 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® 2XT

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 19kN/m
  • Kích thước cuộn Roll Dimensions (width x length) 36 rolls/pallet 4 x 50 (1.2 x 15.2)ft (m)
  • Diện tích cuộn – Roll Area 22 (18.4) yd2 (m2)
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® 3XT

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 51.1kN/m
  • Kích thước cuộn Roll Dimensions (width x length) 36 rolls/pallet 6 x 150 (1.8 x 46) 12 x 150 (3.6 x 46) 12 X 1000 (3.6 x 305) ft (m)
  • Diện tích cuộn – Roll Area 100 (84) 200 (167) 1333 (1114) yd2 (m2)
  • Trọng Lượng đơn vị Mass/Unit Area 251 g/m2
  • Khối lượng cuộn Estimated Roll Weight 50 (23) 115 (52)  670 (304) lbs (kg)
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® 5XT

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 68.6kN/m
  • Cường lực chịu kẹp kéo Creep Rupture Strength 47.3kN/m
  • Cường lực chịu tải Long Term Design Strength 39.2 kN/m
  • Trọng Lượng đơn vị Mass/Unit Area 315 g/m2
  • Cường lực chịu kéo tại điểm uốn 5% Tensile Strength @ 5% strain (MARV1) 25.4 kN/m
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® 7XT

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 86,1kN/m
  • Cường lực chịu kẹp kéo Creep Rupture Strength 59,4kN/m
  • Cường lực chịu tải Long Term Design Strength 49,2 kN/m
  • Trọng Lượng đơn vị Mass/Unit Area 346 g/m2
  • Khối lượng cuộn Estimated Roll Weight 65 (29) 179 (81) 846 (383) lbs (kg)
  • Cường lực chịu kéo tại điểm uốn 5% Tensile Strength @ 5% strain (MARV1) 31,5 kN/m
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® 8XT

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 108kN/m
  • Diện tích cuộn – Roll Area 100 (84) 267 (220) 1333 (1114) yd2 (m2)
  • Cường lực chịu kẹp kéo Creep Rupture Strength 74,5kN/m
  • Cường lực chịu tải Long Term Design Strength 57,3 kN/m
  • Trọng Lượng đơn vị Mass/Unit Area 366 g/m2
  • Khối lượng cuộn Estimated Roll Weight 70 (32) 205 (93) 975 (442) lbs (kg)
  • Cường lực chịu kéo tại điểm uốn 5% Tensile Strength @ 5% strain (MARV1) 36,8 kN/m
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Miragrid® XL

  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 19kN/m
  • Kích thước cuộn Roll Dimensions (width x length) 36 rolls/pallet 4 x 50 (1.2 x 15.2)ft (m)
  • Diện tích cuộn – Roll Area 22 (18.4) yd2 (m2)
You've just added this product to the cart: