Chính sách phát triển của Hạ Tầng Việt

Chính sách phát triển của Hạ Tầng Việt

Chính sách phát triển của Hạ Tầng Việt được cụ thể hóa trong các nội dung sau đây

Chính sách phát triển của hạ tầng việt

Chính sách phát triển của hạ tầng việt

SỨ MỆNH

Mọi hoạt động thực hiện tại Công ty CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT được chi phối bởi sứ mệnh:

 • là nhà phân phối vât tư cho các công trình cầu đường, giao thông, thủy lợi, khu chế suất bao gồm lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Đặc biệt phát triển mạnh các hoạt động nhập khẩu, sản xuất và trực tiếp thi công.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 • Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý cho các đơn vị thi công, nhà thầu, đơn vị thương mại.
 • Xây dựng hệ thống khách hàng rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhập khẩu và tham gia toàn bộ hoặc 1 phần quá trình sản xuất, tham gia toàn bộ hoặc 1 phần công tác thi công.

TẦM NHÌN

 • Nhân sự sáng tạo, chuyên nghiệp và linh hoạt
 • Sản phẩm có chất lượng, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối đúng quy cách chủng loại
 • Hệ thống tài chính, kế toán linh hoạt, sử dụng vốn có hiệu quả, uy tín với khách hàng
 • Khai thác thế mạnh của nhà sản xuất, đặt mối quan hệ bền vững với các đối tác cùng ngành nghề.
 • Phát triển đồng đều cả 3 miền Bắc, Trung, Nam

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

 • Vải địa kỹ thuật loại có dệt và không dệt
 • Màng chống thấm HDPE
 • Lưới địa, rọ đá, bấc thấm
 • Thi công trải vải địa, thi công hàn và trải màng chống thấm HDPE
 • Tư vấn thiết kế các công trình đường, hố rác, bãi thải, hồ sinh thái, cảnh quan