Lưới địa kỹ thuật

 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO220

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 41mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 31mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 100m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,41m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,69m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO330

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 75m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,81m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO440

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 35mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 45mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 50m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,42m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,75m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBOHM3

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 75m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,81m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBOHM4

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 50m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,7m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tencate Mirafi® BXG11

  0 out of 5
  • Lực chịu kéo Tensile Strength (at ultimate) 36,5kN/m
  • Khả năng kháng UV – UV Resistance (500 hours) 70%
  • Kích thước cuộn Roll Dimensions (width x length) 36 rolls/pallet 1 x 164 (4 x 50)ft (m)
  • Diện tích cuộn – Roll Area 239 (200) yd2 (m2)
  • Cường lực chịu kẹp kéo Creep Rupture Strength kN/m
  • Cường lực chịu tải Long Term Design Strength kN/m
  • Trọng Lượng đơn vị Mass/Unit Area 309 g/m2
  • Khối lượng cuộn Estimated Roll Weight 169 (77) lbs (kg)
You've just added this product to the cart: