Ứng dụng

Ứng dụng công dụng

Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật trong thi công xây lắp đường bộ đường thủy, khu chế suất các ngành công nghiệp khai khoáng, nuôi trồng thủy sản và trong nhiều lĩnh vực đời sống.

Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng màng chống thấm hdpe

Ứng dụng màng chống thấm hdpe

Ứng dụng Màng sét tổng hợp

Ứng dụng Màng sét tổng hợp

Ứng dụng giấy dầu

Ứng dụng giấy dầu

Ứng dụng rọ đá

Ứng dụng rọ đá

Ứng dụng Lưới địa kỹ thuật

Ứng dụng Lưới địa kỹ thuật

Ứng dụng túi địa kỹ thuật

Ứng dụng túi địa kỹ thuật

Ứng dụng Thảm đá

Ứng dụng Thảm đá

Ứng dụng Rồng đá

Ứng dụng Rồng đá

Ứng dụng Lưới thép

Ứng dụng Lưới thép

Ứng dụng rọ đá

Ứng dụng rọ đá

Ứng dụng ô địa kỹ thuật

Ứng dụng ô địa kỹ thuật

Ứng dụng ống địa kỹ thuật

Ứng dụng ống địa kỹ thuật

Ứng dụng bấc thấm đứng

Ứng dụng bấc thấm đứng

Ứng dụng lưới chắn bùn

Ứng dụng lưới chắn bùn

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Bấc thấm

Ứng dụng Lưới địa kỹ thuật

Ứng dụng Lưới địa kỹ thuật

Ứng dụng lưới địa kỹ thuật

Ứng dụng lưới địa kỹ thuật

Tiểu cảnh sân vườn
Ứng dụng túi vải trồng cây

Ứng dụng túi vải trồng cây

Ứng dụng Vỉ nhựa thoát nước

Ứng dụng Vỉ nhựa thoát nước

Ứng dụng Đất trồng cây

Ứng dụng Đất trồng cây

Ứng dụng trồng cây trên mái

Ứng dụng trồng cây trên mái

Không gian xanh
Vải địa kỹ thuật – Màng chống thấm HDPE – Lưới địa – Rọ đá – Giấy dầu
Miền Bắc: 0932.223.101 | Miền Nam: 0934.602.988 và Miền Trung: 024-36687283