Phương pháp thí nghiệm

Phương pháp thí nghiệm

Phương pháp thí nghiệm vật liệu cung cấp vào các dự án đường bộ, đường thủy, nhà xưởng khu đô thị, khu công nghệ cao khu khai thác chế biến …

Theo quy định, bất kỳ vật tư cấp cho công trình phải thông qua 2 loại thí nghiệm. Một là thí nghiệm đầu vào, Hai là thí nghiệm tần suất. Tùy theo yêu cầu cụ thể của mỗi dự án mà tần suất thí nghiệm khác nhau nhưng nhìn chung, các dự án đều yêu cầu thí nghiệm với tần suất cứ 10.000m2 vật tư đưa ra công trình thì phải kiểm tra mẫu tương ứng. Nếu số lượng vượt quá 10.000m2 và lớn hơn 2000m2 thì cũng yêu cầu lấy mẫu. Một số dự án yêu cầu khắt khe thì tần suất là 5000m2 phải thí nghiệm tần suất một lần.

Hiện nay, ngành giao thông vận tải, thủy lợi, nông nghiệp áp dụng ba phương pháp thí nghiệm chính. gồm có:

  • Phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM D
  • Phương pháp thử theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
  • Phương pháp thử theo tiêu chuẩn ISO

Hầu hết các trung tâm thí nghiệm đều đã cập nhật nôi dung này. Nhằm cụ thể hóa và dễ dàng hơn cho khách hàng tìm hiểu phương thức cắt mẫu, kiểm tra, đánh giá sản phẩm. Hạ Tầng Việt cung cấp hệ thống các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá, trong đó có các phương pháp sau:

Phương pháp thí nghiệm Vải địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm Vải địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm màng chống thấm

Phương pháp thí nghiệm màng chống thấm

Phương pháp thí nghiệm Giấy dầu

Phương pháp thí nghiệm Giấy dầu

Phương pháp thí nghiệm bấc thấm

Phương pháp thí nghiệm bấc thấm

Phương pháp thí nghiệm Màng sét tổng hợp

Phương pháp thí nghiệm Màng sét tổng hợp

Phương pháp thí nghiệm rọ đá

Phương pháp thí nghiệm rọ đá

Phương pháp thí nghiệm Thảm đá

Phương pháp thí nghiệm Thảm đá

Phương pháp thí nghiệm Lưới địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm Lưới địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm lưới chắn bùn

Phương pháp thí nghiệm lưới chắn bùn

Phương pháp thí nghiệm ô địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm ô địa kỹ thuật

Phương pháp thí nghiệm Lưới thép

Phương pháp thí nghiệm Lưới thép

Phương pháp thí nghiệm vải địa kỹ thuật