Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hạ Tầng Việt liên tục tuyển dụng ứng viên nhân sự đa lĩnh vực ngành nghề, làm việc với nhiều phương thức và thời gian khác nhau.

Hạ Tầng Việt là một môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và thân thiện. Hạ Tầng Việt hiểu rằng Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển bền vững của công ty.

Liên hệ Hạ Tầng Việt

Liên hệ Hạ Tầng Việt

Bên cạnh các chế độ lương – thưởng, Ban lãnh đạo Công ty tự tin mang đến cho bạn những những cơ hội được đào tạo về nghề nghiệp, kỹ năng làm việc… chú trọng và cam kết tạo một môi trường làm việc cởi mở trong giao tiếp, tin cậy, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. . ..

Chúng tôi sẽ sát cánh cùng bạn để dựng những bước tiến vững chắc của nấc thang nghề nghiệp.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN NHÂN VIÊN IT

TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH MAY