Vải địa trồng cây

Vải địa trồng cây

 • Vải địa trồng cây màu trắng

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 6 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 65 %
  • Độ dày: 1 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 150N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 370 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 170N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 990N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 95 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 250m
  • Màu: trắng
 • Vải địa trồng cây màu xám

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 6 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 65 %
  • Độ dày: 1 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 150N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 370 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 170N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 990N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 95 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 250m
  • Màu: Xám