Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng vải địa kỹ thuật Vải địa kỹ thuật được ứng dụng vào nhiều dự án với những công dụng khác nhau theo đặc thù từng loại hình thi công. Hạ Tầng Việt tự hào cung cấp các loại vải địa với các đặc tính khác nhau để giúp khách hàng có thể lựa sản phẩm tối ưu cho công trình của mình.

Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng vải địa kỹ thuật

Ứng dụng vải địa kỹ thuật như sau:

Vải địa kỹ thuật cho xây dựng đường sắt

Công dụng vải địa kỹ thuật giúp nền đất ổn định

Vải địa kỹ thuật của Hạ Tầng Việt dùng xây dựng trên nền đất yếu bằng cách thống nhất phân phối tải trọng , cải thiện khả năng chịu lực, và cung cấp tăng cường cho sức mạnh nền đất yếu hay thấp. Việc sử dụng các vải địa của Hạ Tầng Việt nhằm củng cố, tách và lọc lớp cung cấp một thay thế hiệu quả đơn giản , nhanh chóng và chi phí  thấp hơn nhiều so với các biện pháp cổ điển khác

Sản phẩm sử dụng: gồm Vải địa kỹ thuật dệt GM, GML, vải địa kỹ thuật dệt phức hợp hoặc vải địa kỹ thuật không dệt ART, VNT, Haicatex, TS cường lực cao.

Công dụng vải địa tăng cường cho nền đất yếu

Cấu trúc giao thông thường yêu cầu giữ lại bức tường hoặc các sườn dốc để tiết kiệm không gian đắt tiền, để hạn chế tối đa việc thu hồi đất hoặc để cung cấp một rào cản tiếng ồn . vải địa được sử dụng như là thành phần không thể thiếu trong cấu trúc của đất gia cố như tường chắn và dốc. Vải địa cung cấp tính kháng kéo vào đất, tăng cường sức mạnh đặc điểm cắt của nó . Điều này cho phép các bức tường , dốc và bờ kè được xây dựng chi phí – hiệu quả và nhanh chóng.

Công dụng vải địa giúp chống xói lở

Để đảm bảo một thảm thực vật nhanh chóng và lâu dài , sườn phải được bảo vệ khỏi sự xói mòn bề mặt. Thảm xói mòn có sự kiểm soát bảo vệ mạn sườn hiệu quả khỏi bị xói mòn, mà còn hỗ trợ các thảm thực vật trong giai đoạn phát triển bằng cách lưu trữ nước và cung cấp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bởi gió và mưa .

Vải địa dùng cho xây dựng công trình đường thủy

Vải địa đảm bảo sự ổn định của đê điều chống lũ lụt

Do hệ thống thoát nước đặc biệt và tính chất lọc . Vải địa kỹ thuật bọc lõi thoát nước hoặc thảm lọc đặc biệt chống xói mòn và một chống đê gãy một cách hiệu quả. Vải địa kỹ thuật kết cấu đất gia cố cho phép sử dụng thấp chất lượng vật liệu tại chỗ, qua đó cung cấp một phương pháp xây dựng hiệu quả đáng tin cậy và chi phí thấp. Vải địa tạo thành thảm chống xói mòn, bảo vệ chống xói mòn bề mặt và do đó góp phần vào sự ổn định độ dốc cao .

Đê bao Ven biển và sông bảo vệ kênh, rạch và sông hồ

Vải địa kỹ thuật được sử dụng như chăn lọc bên dưới kè . Mục đích của họ là để ngăn chặn xói mòn gây ra bởi năng lượng của sóng và dòng chảy và cho phép dòng chảy hai chiều miễn phí giữa các cơ quan nước và mặt đất mà không xây dựng các hệ thống thuỷ lực. Vải địa kỹ thuật thay thế một phần hoặc hoàn toàn , đắt lớp lọc khoáng sản. Vải địa kỹ thuật từ Hạ Tầng Việt cung cấp cả công dụng lọc và giữ các hạt mịn hoặc loại thô và khả năng chống lại sự thiệt hại.

Vải địa kỹ thuật được sử dụng như chăn lọc bên dưới kè.

Mục đích của họ là để ngăn chặn xói mòn gây ra bởi năng lượng của sóng và dòng chảy và cho phép dòng chảy hai chiều miễn phí giữa các cơ quan nước và mặt đất mà không xây dựng các hệ thống thuỷ lực. Vải địa kỹ thuật thay thế một phần hoặc hoàn toàn , đắt lớp lọc khoáng sản. Vải địa kỹ thuật từ Hạ Tầng Việt cung cấp cả công dụng lọc và giữ các hạt mịn hoặc loại thô và khả năng chống lại sự thiệt hại.
Vải địa VNT, Vải địa ART, Hay Vải địa không dệt Haicatex, Vải dệt GML hay GM giúp bao bọc vùng đất có thể được sử dụng để thay thế đá như các khối xây dựng thông thường trong cấu trúc kỹ thuật hàng hải và thủy lực .

Công dụng trong xây dựng kênh rạch và hồ chứa

Trong kênh và xây dựng hồ chứa, hệ thống lót sử dụng Vải địa của Hạ Tầng Việt được sử dụng rộng rãi . Bảo vệ hiệu quả lâu dài của màng HDPE tổng hợp có thể được đảm bảo bằng cách sử dụng sản xuất chất lượng cao vải địa kỹ thuật. Ngoài ra, hệ thống thoát nước ống địa kỹ thuật thường được sử dụng để rút hết thấm nước ngầm và nước mặt thấm bên dưới màng HDPE

Vải địa VNT, Vải địa ART, Hay Vải địa không dệt Haicatex

Vải địa dùng cho đắp nền đất yếu

Vải địa kỹ thuật giúp hạn chế tối đa tiềm năng của các khu định cư bất ngờ đó sẽ là một mối nguy hiểm cho giao thông công cộng, biện pháp phòng ngừa sử dụng Vải địa kỹ thuật Hạ Tầng Việt có độ bền cao được khuyến khích. Trong trường hợp thiệt hại bất ngờ của dưới bề mặt, các hành vi địa kỹ thuật tổng như một màng giữ cho đường hoặc đường sắt cấu trúc nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp sửa chữa có thể tiếp tục được thực hiện.

Trong trường hợp hạn chế biến dạng quan trọng hoặc trong các ứng dụng khảo sát là cần thiết, Vải địa của Hạ Tầng Việt có thể được cài đặt để giám sát các cấu trúc cốt thép. Vải địa là biện pháp và sau sự căng thẳng trong đất và cho phép truyền tải tín hiệu cảnh báo ngay sau khi kéo dài của nó đạt đến một giới hạn định sẵn .

Để đảm bảo sự ổn định của kè trên nền đất yếu , cọc được sử dụng thường xuyên . Các khóa học cơ sở tăng cường Geosynthetic chuyển tải từ kè trở vào cọc , giúp làm giảm số lượng yêu cầu của cọc , do đó làm giảm chi phí .

Trong trường hợp hạn chế biến dạng quan trọng hoặc trong các ứng dụng khảo sát là cần thiết, Vải địa có thể được cài đặt để giám sát các cấu trúc cốt thép. Biện pháp sử dụng vải địa và sau sự căng thẳng trong đất và cho phép truyền tải tín hiệu cảnh báo ngay sau khi kéo dài của nó đạt đến một giới hạn định sẵn.

Kè trên nền đất yếu

Vải địa được đặt tại căn cứ bờ bao để cung cấp sự ổn định ngắn hạn và dài hạn và giải quyết khác biệt. Các địa kỹ thuật tổng được đặt trực tiếp trên nền tảng phần mềm , trước khi vị trí của các điền kè. Vải địa Hạ Tầng Việt tạo điều kiện cho việc xây dựng một nền tảng làm việc và cho phép xây dựng bờ bao cao hơn và dốc hơn sườn bên bờ kè.

Vải địa dùng cho xây vỉa hè

Rõ ràng rằng, dù sớm hay muộn, tất cả các con đường cần bảo trì tốn chi phí. Để mở rộng khoảng thời gian bảo trì, các loại vải mở được sử dụng thành công. Họ mức độ nhấn mạnh trong cấu trúc trên, và giảm thiệt hại sương giá trong quá trình cơ sở. Vải địa của Hạ Tầng Việt có thể được dùng cả trong việc duy trì những con đường cũ cũng như trong việc xây dựng những con đường mới.

Sản phẩm sử dụng: là Vải địa VNT14, VNT24, Vải địa ART12, ART15, HD29c, HD30c Hoặc vải dệt GML10, GML20 hoặc vải dệt GM10, GM20

Vải địa giúp ổn định cấu trúc

Vải địa dùng làm tường chắn.

Việc lắp đặt vật tư địa kỹ thuật cao và nhiều lớp làm tăng đáng kể sự ổn định của kết cấu đất và kiểm soát sự biến dạng. Địa kỹ thuật tổng tường chắn cốt thép cho phép nhiều tùy chọn phải đối mặt. Chúng bao gồm các loại gỗ được điều trị, các khối bê tông phân đoạn, bọc xung quanh và cho bề mặt thảm thực vật, rọ đá , cấu kiện bê tông tiền chế, giỏ dây và đá tự nhiên để cung cấp tính thẩm mỹ cao so với các bức tường bê tông đúc tại chỗ thông thường.

Trong trường hợp hạn chế biến dạng quan trọng hoặc trong các ứng dụng khảo sát là cần thiết, vải địa của Hạ Tầng Việt có thể được thiết lập để giám sát các cấu trúc cốt thép. Vải địa Hạ Tầng Việt với biện pháp và sau sự căng thẳng trong đất và cho phép truyền tải tín hiệu cảnh báo ngay sau khi kéo dài của nó đạt đến một giới hạn định sẵn .

Sự kết hợp gồm của vải địa và các vật tư địa kỹ thuật khác cho phép người sử dụng có sẵn tại địa phương, đất chất lượng thường kém. Kết hợp cả hai kỹ thuật và cảnh quan các khía cạnh Hạ Tầng Việt cung cấp hệ thống xử lý sườn dốc .

Vải địa dùng cho các hồ chôn lấp, hố thải

Vải địa có thể dùng cho thi công các bãi chôn lấp

Khi thi công các bãi rác, Màng chống thấm HDPE phải được bảo vệ khỏi bị hư hại máy móc, mà có thể dễ dàng cung cấp bởi Hạ Tầng Việt – vải địa

Dọc theo sườn núi, yêu cầu bổ sung phải được xem xét :

Vải địa kỹ thuật của Hạ Tầng Việt củng cố được sử dụng để tránh việc chuyển giao lực lượng kéo vào màng tế bào . Sự rò rỉ và nước mưa được xả ra bởi màng thoát nước. Cuối cùng, chiếu xói mòn bảo vệ thực vật đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả trên bề mặt dốc .

Vải địa kỹ thuật dùng để lót

Trong thi công, sự xâm nhập tổn thất đất vào lớp thoát nước dẫn đến tắc nghẽn của nó phải được ngăn chặn . Vải địa kỹ thuật lọc giúp thực hiện chức năng này vĩnh viễn.

Đối với mái dốc, yêu cầu bổ sung phải được xem xét : Vải địa Hạ Tầng Việt được sử dụng để tránh  chuyển giao lực lượng kéo vào màng . Nước rò rỉ có thể được lấy ra để tránh bất kỳ áp lực bên dưới màng tế bào bằng cách sử dụng ống địa để thoát nước.