Mục đích sử dụng của lớp giấy dầu trong kết cấu mặt đường bê tông xi măng