Vải địa kỹ thuật

 • Vải địa kỹ thuật ART20

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 20 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/75 %
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 440N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật:
  • Kháng bục:
  • Kháng thủng thanh: 580N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 2900N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 17 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 255 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART22

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 22 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 450N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật:
  • Kháng bục:
  • Kháng thủng thanh: 620N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 3200N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 15 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 275 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART22D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 22 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 2,5 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 450N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1200 N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: >1.500 kPA
  • Kháng thủng thanh: 620N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 3300N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 15 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 285 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART24

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 24 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 500N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật:
  • Kháng bục:
  • Kháng thủng thanh: 720N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 3840N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 12 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 300 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART24D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 24 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 2,9 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 430N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1450 N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: >1.900 kPA
  • Kháng thủng thanh: 600N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4000N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 12 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 325 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART25

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 25 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 520N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật:
  • Kháng bục:
  • Kháng thủng thanh: 750N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4000N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 11 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 315 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART25D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 70 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/90 %
  • Độ dày: 0 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 1500N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: kPA
  • Kháng thủng thanh: 2000N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 10000N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 6 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 900 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 50m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART28

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 28 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 600N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật:
  • Kháng bục:
  • Kháng thủng thanh: 820N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4500N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 9 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 350 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART28D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 28 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 3,2 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 600N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1700 N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: >1.500 kPA
  • Kháng thủng thanh: 820N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4500N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 9 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 400 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART30

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 30 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 2 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 640N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: kPA
  • Kháng thủng thanh: 860N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4700N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 8 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 370 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART32

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 32 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 3 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 680N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: kPA
  • Kháng thủng thanh: 900N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 5000N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 8 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 400 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật ART35

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 35 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 50/80 %
  • Độ dày: 4 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 750N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Kháng bục: kPA
  • Kháng thủng thanh: 1000N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 5500N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Rơi côn – Cone Drop: 7 Mm phương pháp thử BS 6906/6
  • Trọng lượng: 440 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng