Lưới địa kỹ thuật 2 trục

 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1100

  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,4kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 19kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1120

  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,4kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 19kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1220

  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,27mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,27mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 19,2kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 28,8kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1300

  • Kích thước lỗ chiều dọc 46mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 64mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,27mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,27mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 16kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 28kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 50m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1500

  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 30,5mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,78mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,78mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 27kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 30kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 50m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX4100

  • Kích thước lỗ chiều dọc 33mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,8kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 13,5kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
You've just added this product to the cart: