Lưới địa kỹ thuật 2 trục

Lưới địa kỹ thuật 2 trục

 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO202

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 27mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 37mm
  • Trọng lượng 210g/m2
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 100m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,35m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,5m3
  • Trọng lượng cuộn Gross roll weight 91,5 kg
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO220

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 41mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 31mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 100m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,41m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,69m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO330

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 75m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,81m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBO440

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 35mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 45mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 50m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,42m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,75m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBOHM3

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 75m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,81m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tenax LBOHM4

  0 out of 5
  • Cấu trúc lưới địa định hướng 2 chiều
  • Kích thước lỗ chiều dọc 40mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 27mm
  • Chiều rộng cuộn Roll width 4m
  • Chiều dài cuộn Roll Length 50m
  • Đường kính cuộn Roll Dimater 0,45m
  • Thể tích cuộn Roll Volume 0,7m3
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1100

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,4kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 19kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1120

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,4kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 19kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1220

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,27mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,27mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 19,2kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 28,8kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1300

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 46mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 64mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,27mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,27mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 16kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 28kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 50m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX1500

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 25mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 30,5mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 1,78mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 1,78mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 27kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 30kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 50m
 • Lưới địa kỹ thuật Tensar BX4100

  0 out of 5
  • Kích thước lỗ chiều dọc 33mm
  • Kích thước lỗ chiều ngang 33mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều dọc 0,76mm
  • Độ dầy nhỏ nhất chiều ngang 0,76mm
  • Lực kéo cao nhất chiều dọc 12,8kN/m
  • Lực kéo cao nhất chiều ngang 13,5kN/m
  • Kháng tia UV 100 %
  • Rộng 4m
  • Dài 75m