Bấc thấm VID

Bấc thấm VID

 • Bấc thấm VID65

  0 out of 5

  Bấc thấm – Drain

  • Khối lượng weight >=65 g/m
  • Chiều dày Thichkness >=3.0 mm
  • Bề rộng Width 100 mm
  • Cường độ chịu kéo khi đứt Tensile strength at Break >=2.0kN
  • Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break >=20 %
  • Cường độ chịu kéo tại 10% giãn dài Tensile strength at 10% elongation 1.0kN
  • Cường độ chịu kéo giật Tensile Strength 1.4 kN

  Vỏ lọc – Filter

  • Bề dày Thickness >=0.25 mm
  • Hệ số thấm Permeability >=1.5 x10-4m/s
  • Kích thước lỗ O95 Opening Size O95 <0.075 mm
 • Bấc thấm VID75

  0 out of 5

  Bấc thấm – Drain

  • Khối lượng weight >=75 g/m
  • Chiều dày Thichkness >=3.2 mm
  • Bề rộng Width 100 mm
  • Cường độ chịu kéo khi đứt Tensile strength at Break >=2.4kN
  • Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break >=20 %
  • Cường độ chịu kéo giật Tensile Strength 1.6 kN

  Vỏ lọc – Filter

  • Bề dày Thickness >=0.3 mm
  • Hệ số thấm Permeability >=1.5 x10-4m/s
  • Kích thước lỗ O95 Opening Size O95 <0.075 mm