Báo giá

Báo giá

Hạ Tầng Việt cung cấp bảng báo giá các loại vật tư sản phẩm sau:

Màng chống thấm Set tổng hợp

Màng chống thấm Set tổng hợp

vải địa kỹ thuật, bảng báo giá màng chống thấm, báo giá lưới địa, rọ đá bấc thấm. Hạ Tầng Việt nhập khẩu, sản xuất, thi công và phân phối: Vải địa kỹ thuật không dệt, Vải địa kỹ thuật dệt, Vải địa kỹ thuật dệt PP, Màng chống thấm HDPE, Bấc Thấm đứng, ngang và các vật liệu, vật tư cầu đường khác. Chúng tôi xin báo giá tới Quý Công ty như sau

Báo giá vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE, giấy dầu và các loại vật tư địa kỹ thuật công trình khác: