Đất trồng cây Tribat 20dm3

Đất trồng cây Tribat 20dm3

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Đất trồng cây Tribat 20dm3

Đất trồng cây Tribat 20dm3 là đất trồng cây dinh dưỡng 20dm3 tương đương với 0.02 m3 đất. 1 m3 đất cần 50 bao cùng loại.

 

Đất trồng cây Tribat

Đất trồng cây Tribat