Lưới địa kỹ thuật TMP

Lưới địa kỹ thuật TMP

 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG120PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 120kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance 98%
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 30m
  • Roll Weight 23Kg
 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG160PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 160kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance 98%
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 30m
  • Roll Weight 29Kg
 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG180PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 180kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance %
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 30m
  • Roll Weight 33Kg
 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG200PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 200kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance %
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 30m
  • Roll Weight 36Kg
 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG60PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 60kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance 98%
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 75m
  • Roll Weight 30Kg
 • Lưới địa kỹ thuật TMP GG80PE

  • Hàm lượng Carbon Minimum Carbon Black 2%
  • Lực chịu kéo lớn nhất Ultimate Tensile Strength 80kN/m
  • Độ giãn dài Strain @ Ultimate Strength 5%
  • Ổn định UV UV Resistance 98%
  • Roll Width 1m
  • Roll Length 50m
  • Roll Weight 27Kg
You've just added this product to the cart: