Product Tag - Màng chống thấm HDPE GSE1.50

 • Màng chống thấm HDPE GSE1.50

  0 out of 5
  • Độ dày Trung bình Average Thickness 1,5mm
  • Lực kéo đứt Strength at Break 43 kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break 700%
  • Kháng xé Tear Resistance 187N
  • Kháng xuyên thủng Puncture Resistance 530N
  • Chiều dài cuộn Length 140 m
  • Chiều Rộng cuộn Width 7,1 m
  • Diện tích cuộn Area 980 m2
  • Số cuộn/ Cont 40 40′ Container 16 Rolls