Vải địa kỹ thuật

 • Vải địa kỹ thuật VNT48

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 24 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 70 %
  • Độ dày: 2,09 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 550N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1460 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 720N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 3850N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 320 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT48D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 24 kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt: 70 %
  • Độ dày: 2,9 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 560N
  • Cường độ chịu kéo giật: 1530 N
  • Trọng lượng: 350 g/m2
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT50

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 25 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 70 %
  • Độ dày: 2,1 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 560N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1530 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 750N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4010N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 330 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT52

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 26 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 70 %
  • Độ dày: 2,1 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 590N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1590 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 780N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4170N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 347 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT54

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 27 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 70 %
  • Độ dày: 2,12 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 610N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1650 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 810N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4330N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 375 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 125m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT56

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 28 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 75 %
  • Độ dày: 2,15 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 630N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1710 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 840N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4510N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 380 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT56D

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 28 kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt: 75 %
  • Độ dày: 3,2 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 630N
  • Cường độ chịu kéo giật: 1800 N
  • Trọng lượng: 400 g/m2
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT60

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 30 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 75 %
  • Độ dày: 2,2 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 660N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1830 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 930N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 4820N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 420 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT600

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 40 kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt: ≥ 85 %
  • Độ dày: 3,2 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 800N
  • Cường độ chịu kéo giật: 1900 N
  • Trọng lượng: 600 g/m2
  • Chiều dài cuộn: 62,5m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT64

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 32 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 75 %
  • Độ dày: 2,21 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 700N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 1950 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 990N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 5140N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 435 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT66

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 33 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 75 %
  • Độ dày: 2,23 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 730N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 2010 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 1020N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 5300N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 460 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 100m
  • Màu: Trắng
 • Vải địa kỹ thuật VNT70

  0 out of 5
  • Cường lực chịu kéo: 35 kN/m theo phương pháp thử ASTMD 4595
  • Độ giãn dài khi đứt: 80 %
  • Độ dày: 3,1 mm
  • Cường độ chịu xé rách hình thang: 770N theo phương pháp thử ASTM D 4533
  • Cường độ chịu kéo giật: 2140 N theo phương pháp thử ASTM D – 4632
  • Kháng thủng thanh: 1090N theo phương pháp thử ASTM D 4833
  • CBR đâm thủng: 5620N theo phương pháp thử DIN 54307
  • Trọng lượng: 490 g/m2 phương pháp thử ASTM D 5261
  • Chiều dài cuộn: 75m
  • Màu: Trắng