Rồng đá mạ kẽm

Rồng đá mạ kẽm

 • Rồng đá đường kính 0.6m

  0 out of 5
  • Dài x đường kính: 5 x 0.6 hoặc 10 x 0.6 m
  • Kích thước mắt lưới: 80×100 và 100 x 120 mm
  • Thể tích chứa khối đá: 4 hoặc 2.8 m3
  • Cường độ chịu kéo dây thép: 38 – 52 kg/mm2
  • Độ giãn dài kéo đứt: ≥ 12 %
 • Rồng đá mắt lưới 10

  0 out of 5
  • Dài x đường kính: 5 x 0.6 hoặc 10 x 0.6 m
  • Kích thước mắt lưới: 100 x 120 mm
  • Thể tích chứa khối đá: 4 hoặc 2.8 m3
  • Cường độ chịu kéo dây thép: 38 – 52 kg/mm2
  • Độ giãn dài kéo đứt: ≥ 12 %
 • Rồng đá mắt lưới 8

  0 out of 5
  • Dài x đường kính: 5 x 0.6 m hoặc 10 x 0.6 m
  • Kích thước mắt lưới: 80×100 mm
  • Thể tích chứa khối đá: 4 hoặc 2.8 m3
  • Cường độ chịu kéo dây thép: 38 – 52 kg/mm2
  • Độ giãn dài kéo đứt: ≥ 12 %